Desmitificant el mite: Diàmetre de les rodes i velocitat

Desmitificant el mite: Diàmetre de les rodes i velocitat


Al món del ciclisme, sorgeix sovint la pregunta sobre si el diàmetre de les rodes afecta directament la velocitat de la bicicleta. La creença popular sosté que unes rodes més grans es tradueixen en una velocitat superior perquè el recorregut augmenta per cada volta de roda. En aquest article volem desmitificar aquest concepte.

El mite del diàmetre de les rodes i la velocitat

En el ciclisme, és habitual assumir que posar unes rodes de més diàmetre a la bicicleta, es traduirà en més velocitat amb el mateix esforç. Tot i això, la realitat és més complexa. La velocitat d’una bicicleta no és determinada pel diàmetre de les rodes, sinó només per la combinació dels factors següents: les forces que actuen en favor de l’avenç i les forces que hi actuen en contra.

Les forces en joc: Potència i resistències

La potència generada pel ciclista impulsa la bicicleta cap endavant, actua a favor de l’avenç, però la resistència al rodolament (CRR), la resistència aerodinàmica (CdA), la gravetat i les pèrdues de potència de la transmissió actuen en sentit contrari. Així que podrem dir: Força Resultant = W – (CRR + CdA + gravetat + pèrdues mecàniques).

En comparar rodes de diferent diàmetre, hem de comprendre que aquestes forces no varien, amb algunes lleus diferències que veurem al següent paràgraf. Si la Força Resultant és idèntica, ambdues rodes recorreran la mateixa distància, donant menys voltes la de més diàmetre que la de menor diàmetre.

CdA i CRR: Factors condicionants

La frase anterior cal matisar-la bé: no tot és blanc o negre. Les rodes de més diàmetre presenten un CdA superior o més resistència aerodinàmica. Ocupen més espai a l’àrea frontal (són més altes) i, per tant, cal més esforç per vèncer la resistència de l’aire (més watts per part del ciclista per mantenir la mateixa velocitat).

El mateix passa amb el CRR: com més diàmetre, a priori més CRR, en conseqüència, més watts a realitzar per mantenir la mateixa velocitat. Hi ha algunes excepcions, com les cobertes Continental GP 5000, que, a diferents pressions d’inflat, les cobertes de 32” ofereixen un CRR inferior a les de 23”.

Cal explicar que les mesures indicades anteriorment, 23” i 32”, fan referència a l’amplada de la coberta. Augmentant l’amplada de la coberta, augmentarà el diàmetre de la roda, i per això augmentarà la circumferència (recorregut per volta de roda).

diàmetre de les rodes

Exemple pràctic: Comparant dues rodes

Imaginem dues bicicletes de ruta idèntiques, una amb cobertes de 23” i una altra amb rodes de 32”. Totes dues bicicletes s’impulsen amb la mateixa potència i s’enfronten a les mateixes condicions de resistència. Tot i la diferència en el diàmetre de les rodes, totes dues recorreran pràcticament la mateixa distància en un mateix interval de temps, i la diferència que hi hagi serà deguda al CRR i el CdA, però mai al diàmetre de la roda.

Acceleració i desacceleració: La veritable diferència

On sí que podem observar una variació entre rodes de diferent mesura és en l’acceleració i la desacceleració. Les rodes més grans tenen l’acceleració i la desacceleració més lentes (o tenen més inèrcia) en comparació amb les rodes més petites. Aquest aspecte pot influir en la sensació de velocitat, però no afecta directament la velocitat màxima assolida.

Conclusió: La mida no importa

En resum, la velocitat màxima està determinada només per la potència del ciclista i les forces que hi actuen en contra, on el diàmetre de les rodes no juguen cap paper. Encara que aquest article tingui, a propòsit, moltes simplificacions en els seus conceptes per facilitar-ne la comprensió, és important desmitificar la relació directa entre el diàmetre de les rodes i la velocitat. Hi haurà petites diferències: ho hem vist amb el CdA, el CRR i en l’acceleració i la desacceleració. La pròxima vegada que et tinguis el dilema del diàmetre de les rodes o l’amplada de la coberta, recorda que la clau és les forces que incideixen i com afecten en el rendiment general de la bicicleta. Pedaleja amb coneixement i gaudeix del camí!
×