Per què hauria de fer-me un estudi biomecànic?

Ivet Farriols estudio biomecánico BioBikeFit

Per què hauria de fer-me un estudi biomecànic?


Podríem contestar a la pregunta formulada al títol en tan sols dues frases, no obstant, la nostra intenció no era donar la resposta immediatament, sinó oferir informació al lector perquè en acabar la lectura d’aquest article tingui els arguments principals per a comprendre la importància de fer-se un estudi biomecànic. Comencem!

QUÈ ÉS LA BIOMECÀNICA?

Segons la RAE i traduït al català, la biomecànica és l’“estudi de l’aplicación de les lleis de la mecànica a l’estructura i el moviment dels éssers vius”, dit en altres paraules i aplicant-ho al ciclisme, és l’estudi del moviment mecànic del cos d’un ciclista en un cicle de pedalada.

Per a descriure millor quins factors condicionen aquest moviment, he volgut classificar-los entre estables i inestables segons si poden ser modificats o no al llarg del temps i més concretament entre dos estudis biomecànics fets amb el mateix ciclista i  bicicleta.

COM INFLUEIXEN ELS FACTORS ESTABLES?

Segons el que hem explicat anteriorment, existeixen factors estables que condicionen el moviment i la posició del cos d’un ciclista en un cicle de la pedalada: la bicicleta, els seus components i el mateix cos del ciclista. Vegem una mica més:

  • La geometria del quadre de la bicicleta: Cada marca ofereix un ampli catàleg que classifica les bicicletes segons la finalitat de la mateixa: muntanya, carretera, triatló, TT, ciclocròs, etc. Per a cada finalitat existeixen categories, com per exemple, en el cas de les BTT, n’hi ha de rally, enduro, descens, etc. Aquestes categories, determinaran la geometria del quadre de la bicicleta. A més, encara que escollim una categoria, veiem que les diferents marques no fabriquen quadres amb la mateixa geometria. Per tant, podem afirmar que cada model és únic.
  • La talla i els components de la bicicleta: Segons el model i degut a la geometria del quadre, les marques configuren cada model amb uns components (potència, bieles, tija i manillar), característiques de les quals (longitud i angulació, principalment) vindran determinades per la talla de la bicicleta. La talla, a més, difereix entre models i depèn de l’alçada i la longitud de l’entrecuix, principalment. Per solucionar això, la majoria de fabricants faciliten una guia de talles perquè el ciclista esculli una en funció de les mesures corporals. Resumint: depenent de la finalitat, categoria, geometria i talla, el fabricant ens entregarà la bicicleta amb uns components que oferiran al ciclista tres punts de contacte absolutament determinants en la biomecànica: els pedals, el manillar i el seient. A més, les característiques del seient (finalitat, amplada, longitud, el tou, el material, la forma, el temps d’us, etc.) també serà de molta rellevància en la posició que adoptarà la pelvis de manera natural sobre seu. Un estudi biomecànic farà que l’expert en biomecànica configuri, i en algunes ocasions substitueixi aquest components per a obtenir l’ajust òptim per a cada individu.

Geometria de la Canyon Aeroad CF SLX

  • El ciclista: No obstant, no tot aquell ciclista que tingui el mateix model i talla de bicicleta, significa que tingui la mateixa longitud de braços, ni longitud de peu, ni amplada d’espatlles, ni flexibilitat de la cadena posterior. Aquest últim, és un factor clau en la configuració final dels tres punts de contacte anteriorment mencionats. Les lesions, limitacions funcionals, discapacitats i asimetries d’un ciclista condicionen la biomecànica, han de ser considerats durant l’estudi i afecten, sens dubte, en la configuració final. Per últim, el sexe del ciclista serà determinant per la forma en la que el ciclista recolza la pelvis en el seient, tenint els homes més possibilitat de rotació per la disposició dels genitals.

I ELS FACTORS INESTABLES?

Entenem com factors inestables aquells que són intrínsecs del ciclista i poden ser diferents entre dos estudis biomecànics, com per exemple, l’experiència, l’estat de forma, el pes i fins i tot les possibles i mínimes variacions en la flexibilitat de la cadena posterior del ciclista respecte un estudi anterior (factor citat anteriorment com estable ja que el considerem poc “entrenable”). També considerem com a un factor inestable i extrínsec, aquells que poden  canviar entre diferents activitats, com per exemple la meteorologia, el terreny per on rodem, la intensitat de l’activitat i fins i tot les limitacions psíquiques del ciclista.

Durant un estudi biomecànic, es tenen en compte tots els factors estables perquè són els que sempre condicionen el moviment i ho fan de manera constant, però tambées tenen en conideració els inestables i intrínsecs al ciclista.

I PER FI, PER QUÈ I QUAN HAIG DE FER-M’HO?

Bé, ordenant una mica la informació, voldria contestar el “per què?” fent una altra pregunta: que passa si ens posem a pedalar a sobre la bicicleta sense tenir en compte tots els factors estables i inestables mencionats anteriorment? Trobem fàcilment la resposta: la nostra salut, confort i rendiment es veuran afectats de manera negativa.

Alguns dels símptomes que un ciclista té quan no s’ha fet un estudi biomecànic amb la seva bicicleta, són  dolors articulars, cervicals i/o lumbars, mans adormides, peus freds i dolors a la zona perineal essent, en determinades ocasions, els desencadenants de certes lesions musculars i fins i tot cròniques si aquestes lesions perduren al llarg del temps.

Per tant, no només un estudi biomecànic evitarà o eliminarà els símptomes derivats d’una mala postura com els que hem anomenat anteriorment, sinó que a més, incrementarà el rendiment podent realitzar activitats més llargues i/o més intenses i alhora, tenint recuperacions més ràpides degut a la  menor fatiga patida a cada activitat.

Com es pot deduir, és necessari que tot ciclista visiti un expert en biomecànica ciclista per fer-se un estudi amb la seva bicicleta. Tan si és nova com si és de segona mà, un estudi corregirà tots els problemes derivats d’una mala posició a sobre la bicicleta i evitarà lesions que, molt sovint, apareixen després de moltes hores rodant amb la bicicleta configurada de manera incorrecta.

Si anteriorment ja hem fet un estudi biomecànic, és molt recomanable visitar l’especialista almenys un cop l’any per ajustar la configuració a les nostres adaptacions físiques, revisar les cales i el seient i per implementar els resultats de les noves conclusions que es derivin dels estudis científics que hagin sorgit a la comunitat de biomecànics.

Si a més, tens un objectiu esportiu a la vista i vols preparar-lo bé, el biomecànic pot configurar la bicicleta perquè progressivament vagis adoptant una posició més agressiva a mesura que entrenis la flexibilitat i s’apropi l’objectiu. Dependrà de la distància de la competició però com a norma general, entre tres i quatre mesos abans de la competició hauria de ser suficient per adaptar-te als nous canvis i també adaptar la configuració, si fos necessari.

Sens dubte, un biomecànic format i qualificat et podrà modificar la posició a la teva bicicleta, no obstant, és també necessari que el biomecànic practiqui el ciclisme de forma habitual, ja que el dotarà d’una experiència indispensable per corregir-te mentre pedalis a l’estudi i també podràs aprendre d’ell.
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies
×