El retrocés del seient: Clau per a una experiència ciclista sense molèsties

El retrocés del seient: Clau per a una experiència ciclista sense molèsties


Com a ciclistes, sovint ens centrem en la nostra resistència, velocitat i tècnica de pedalada per sobre de qualsevol altre aspecte. Però hi ha un element molt important en la configuració de la bicicleta, que afecta el nostre confort i l’eficiència: el retrocés del seient. Trobar la posició òptima del seient en el pla horitzontal és una configuració essencial en un Estudi Biomecànic 3D que pot representar una diferència notable en la nostra experiència sobre la bicicleta.

Què és el retrocés i com es mesura

El retrocés del seient és la distància entre el punt més avançat del seient i el centre de l’eix del pedalier. Dibuixant una línia perpendicular a terra des del centre de l’eix del pedalier, el retrocés, doncs, és la distància entre aquesta línia i la punta del seient.

el retrocés del seient

El retrocés i l’altura del seient: Una estreta relació

La configuració de l’altura del seient influeix directament en el retrocés ideal. La fórmula màgica que s’ajusti a tots els ciclistes no existeix. La biomecànica és una ciència que tracta individualment a cada ciclista i no hi ha càlculs que serveixin. De tota manera, com a guia general, una altura de seient més elevada requerirà un retrocés superior per tal de mantenir un angle de flexió de genoll òptim durant el cicle de pedalada.

Forma i longitud del seient: Elements clau a tenir en compte

A més de l’altura, la forma i longitud del seient també tenen una importància significativa en el retrocés ideal. Un seient més llarg hauria de comportar un retrocés menor si es compara amb un seient més curt, i viceversa. També, la forma del seient és important: seients que tenen una zona de contacte més avançada que d’altres, poden requerir ajustos en el retrocés per garantir un contacte òptim amb la pelvis del ciclista.

L’antropometria també hi influeix

Hem vist com l’altura, la forma i longitud del seient hi influeixen, però l’antropometria també juga un paper rellevant. Un fèmur més llarg hauria de comportar un retrocés superior comparant-lo amb un de més curt, ja que genoll i peu s’han de relacionar adequadament.

Problemes associats a un mal ajust del seient

No donar la deguda atenció al retrocés del seient pot comportar molèsties i lesions comunes entre ciclistes: dolor a la zona lumbar, cervical, genolls o genitals. Això és especialment rellevant per a aquells que descobreixen la biomecànica ciclista només quan ja experimenten aquestes molèsties. Els remeis improvisats que sovint es troben a la xarxa poden no abordar des de l’arrel el problema i, fins i tot, podrien agreujar-lo.

El camí cap a una experiència de ciclisme més còmoda

Entendre la relació entre el retrocés, l’altura, la forma i la longitud del seient, juntament amb l’antropometria del ciclista, és essencial per a una experiència còmoda i eficient amb la bicicleta.

Per aquells que descobreixin aquesta relació ara, és el moment perfecte per ajustar adequadament la bicicleta, i així, evitar molèsties i millorar-ne el rendiment. I per aquells que ja han experimentat els beneficis dels serveis de la biomecànica, ja saben que la comoditat i l’eficiència comença amb l’atenció als detalls.

Conclusió

Una bicicleta mal ajustada pot derivar a molèsties innecessàries i que impacten negativament en l’entrenament i en el rendiment.

Si experimenteu molèsties o desitgeu millorar l’experiència amb la bicicleta, assessoreu-vos amb un professional de biomecànica ciclista. El professional s’ajudarà de totes les eines disponibles per ajustar la bicicleta de manera personalitzada. No només millorarà la vostra comoditat, sinó que pot potenciar el vostre rendiment i reduir el risc de lesions.

Cuidar de l’ajust de la bicicleta és una inversió en el vostre propi benestar i plaer en cada pedalada.
×